Fundacja Nasz Przyjazny Dom

Nasza działalność

Fundacja Nasz Przyjazny dom realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
– wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, jak i z ich rodzinami,
– ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier i uprzedzeń wobec tych osób,
– pomoc społeczną (rzeczową i finansową) na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
– organizację (budowa i prowadzenie) domów pomocy społecznej lub rodzinnych domów opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
– tworzenie i prowadzenie nowych form pomocy społecznej i psychiatrycznej, takich jak: ośrodki krótkotrwałej i długotrwałej opieki specjalistycznej, ośrodki rehabilitacji, centra rehabilitacyjne medycznej opieki domowej, domowa opieka pielęgniarska, mieszkania chronione i inne, 
– finansowe i organizacyjne wspieranie wypoczynku osób niepełnosprawnych,
– działanie na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, podejmowanie i wspieranie inicjatyw związanych z ich zatrudnieniem na otwartym rynku pracy,
– prowadzenie terapii zajęciowej, 
– promocję twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie,
– organizowanie życia kulturalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie (udział w koncertach, pokazach teatralnych i filmowych, wystawach, spotkaniach towarzyskich, audycjach muzyczno-słownych), 
– organizowanie dla osób niepełnosprawnych zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych,
– promocję turystyki osób niepełnosprawnych, 
– finansowe i organizacyjne wspieranie rehabilitacji medycznej osób niepełnosprawnych,
– współpracę z samorządem lokalnym w zakresie wspólnego działania w kierunku tworzenia i podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie obywatelskim,
– współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w dziedzinach objętych celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi zainteresowanymi działaniami Fundacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top